Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ coi thi (theo phương thức trực tiếp)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ coi thi (theo phương thức trực tiếp)

Thứ Tư, 14:26 15/11/2023
Hướng dẫn checklist thao tác của cán bộ coi - chấm thi trực tuyến

Hướng dẫn checklist thao tác của cán bộ coi - chấm thi trực tuyến

Thứ Ba, 10:46 26/10/2021
Hướng dẫn số 04/HD-TTKT về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Hướng dẫn số 04/HD-TTKT về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Chủ Nhật, 11:14 25/07/2021
Hướng dẫn số 03/HD-TTKT - về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Hướng dẫn số 03/HD-TTKT - về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Thứ Sáu, 11:11 09/07/2021
Hướng dẫn số 02/HD-TTKT - về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Hướng dẫn số 02/HD-TTKT - về việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức trực tuyến

Thứ Ba, 11:05 08/06/2021

Video giới thiệu