Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Từ ngày 15/6/2023, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có nhu cầu có thể đăng ký xem lại bài thi kết thúc học phần (hình thức tự luận hoặc kết hợp có thành phần tự luận). Sinh viên đăng ký xem lại bài thi thông qua tài khoản sinh viên trên hệ thống Đại học điện tử và thực hiện xem lại bài thi kết thúc học phần tại Trung tâm Khảo thí, tầng 9- A10.

Xem thêm

Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Hướng dẫn scan và nộp bài bằng điện thoại dùng hệ điều hành IOS và Android

Xem thêm

Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̀ 𝑠𝑜𝑎́𝑡, đ𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛

Xem thêm

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Tra cứu thông tin: Điểm thường xuyên, giữa kỳ, định kỳ, số tiết nghỉ, điều kiện dự thi kết thúc học phần

Xem thêm

Hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung

Các trường hợp sinh viên không thể dự thi theo kế hoạch của nhà trường đã định nhưng có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn…)

Xem thêm