Hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung

Các trường hợp sinh viên không thể dự thi theo kế hoạch của nhà trường đã định nhưng có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn…)

HƯỚNG DẪN XIN HOÃN THI

►Có thể xin thi bổ sung theo các bước sau:

+ Bước 1. Trước thời điểm ca thi diễn ra liên lạc với giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình và trình bày lý do “không thể dự thi”.

+ Bước 2. Ngay sau khi hồi phục/ khi có thể dự thi, mang các giấy tờ minh chứng (VD. Giấy nhập viện, ra viện…) đến gặp giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung và xin xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo Khoa/ Trung tâm.

+ Bước 3. Nộp đơn xin thi bổ sung và các giấy tờ minh chứng lên Trung tâm Khảo thí để được sắp lịch thi bổ sung.

►Dowload biểu mẫu: tại đây

Lưu ý:

  • -Trong trường hợp trùng lịch thi (ngày thi, ca thi), sinh viên lên tầng 9 nhà A10-915 Phòng tổ chức thi để đăng ký đổi lịch thi sau khi đã có số báo danh cụ thể.
  • -Yêu cầu sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút để Cán bộ coi thi sắp xếp vị trí thi tại phòng thi.
  • -Yêu cầu sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để CBCT xác thực trong quá trình thi. Nếu sinh viên không có một trong các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.
  • Thứ Ba, 13:45 19/10/2021

Tags: