Hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung

Các trường hợp sinh viên không thể dự thi theo kế hoạch của nhà trường đã định nhưng có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn…)

HƯỚNG DẪN XIN HOÃN THI

►Có thể xin thi bổ sung theo các bước sau:

+ Bước 1. Trước thời điểm ca thi diễn ra liên lạc với giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình và trình bày lý do “không thể dự thi”.

+ Bước 2. Ngay sau khi hồi phục/ khi có thể dự thi, mang các giấy tờ minh chứng (VD. Giấy nhập viện, ra viện…) đến gặp giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung và xin xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo Khoa/ Trung tâm.

+ Bước 3. Nộp đơn xin thi bổ sung và các giấy tờ minh chứng lên Trung tâm Khảo thí để được sắp lịch thi bổ sung.

+ Bước 4. Đợi thông báo của TT Khảo thí sẽ gửi mục thông báo của nhà Trường trên tài khoản ĐHĐT của Sinh viên. Vào "Tiện ích" --> "Thông báo cá nhân"

►Dowload biểu mẫu: tại đây

Lưu ý:

  • -Trong trường hợp trùng lịch thi (ngày thi, ca thi), sinh viên lên tầng 9 nhà A10-915 Phòng tổ chức thi để đăng ký đổi lịch thi sau khi đã có số báo danh cụ thể.
  • -Yêu cầu sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút để Cán bộ coi thi sắp xếp vị trí thi tại phòng thi.
  • -Yêu cầu sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để CBCT xác thực trong quá trình thi. Nếu sinh viên không có một trong các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.
  • Thứ Ba, 13:45 19/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Hướng dẫn xem thông báo lịch đánh giá bổ sung

Thứ Sáu, 08:48 30/06/2023
Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Thứ Năm, 11:40 15/06/2023
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021
Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Thứ Sáu, 10:59 22/10/2021
Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

Thứ Ba, 14:01 19/10/2021
Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:28 19/10/2021
Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:15 19/10/2021

Video giới thiệu