Tin tiêu điểm

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021
Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Thứ Sáu, 15:30 22/10/2021
Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10:03 22/10/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Thứ Hai, 14:22 18/10/2021

Các bài đã đăng

Thông báo số 10/TB-ĐHCN hướng dẫn sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Nghề nghiệp

Thông báo số 10/TB-ĐHCN hướng dẫn sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Nghề nghiệp

Thứ Ba, 10:25 11/01/2022
Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Thứ Sáu, 15:30 22/10/2021
Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10:03 22/10/2021
Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (các học phần Ngoại ngữ)

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (các học phần Ngoại ngữ)

Thứ Ba, 15:46 19/10/2021
Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 2)

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 2)

Thứ Ba, 15:40 19/10/2021
Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 1)

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 1)

Thứ Ba, 15:21 19/10/2021

Video giới thiệu