Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Quy trình tham gia thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến

►Hướng dẫn scan bài thi: tại đây

►Checklist những việc sinh viên cần làm khi tham gia thi trực tuyến: tại đây

  • Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Tags: