Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông

Trong 2 ngày, 25 và 26/3/2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực cho 2222 học sinh THPT.

Xem thêm

Tập huấn phân tích kết quả thi, kiểm tra

Sáng ngày 23/10, Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về phân tích kết quả thi, kiểm tra. Hơn 90 cán bộ, giảng viên của các khoa, trung tâm đào tạo tham dự lớp tập huấn.

Xem thêm

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thi kết thúc học phần bổ sung cho các sinh viên chưa dự thi thành công tại thời điểm trước 15/4/2022

Xem thêm

Kế hoạch thi bô sung các ca thi trực tuyến từ 1/1/2022 đến 15/04/2022

Thi kết thúc học phần bổ sung cho các sinh viên ĐH K13 và các sinh viên khóa khác cùng lớp học phần chưa dự thi thành công tại thời điểm trước 15/4/2022

Xem thêm

Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức đánh giá năng lực học sinh THPT

Trong 2 ngày,7 và 8/5/2022, Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực cho 2200 học sinh THPT.

Xem thêm

Kế hoạch thi kết thúc học phần bổ sung tháng 4, 5

Đối với sinh viên dự thi kết thúc học phần chưa thành công trước 31/12/2021

Xem thêm

Tập huấn nâng cao chất lượng công tác khảo thí trong nhà trường

Sáng ngày 16/4/2022, Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc đợt tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí trong Nhà trường. Hơn 80 cán bộ, giảng viên nhiệt tình tham dự lớp tập huấn và thực hành nhiều nội dung về công tác khảo thí. Đợt tập huấn kéo dài trong 03 ngày, với nhiều nội dung thiết thực, phong phú.

Xem thêm

Thông báo số 10/TB-ĐHCN hướng dẫn sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Nghề nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch số 05/KH-ĐHCN ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp các khóa cao đẳng nghề nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Nhà trường thông báo thời gian và địa điểm thực hiện xét nghiệm covid, nhập ký túc xá và nộp tiền thi lại tốt nghiệp (đối với sinh viên thuộc diện thi lại tốt nghiệp).

Xem thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch số 05/KH-DHCN của Nhà trường về việc tổ chức thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19, 20 và Cao đẳng nghề khóa cũ (trước khóa CĐ K19).

Xem thêm