Thông báo số 10/TB-ĐHCN hướng dẫn sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Nghề nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch số 05/KH-ĐHCN ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp các khóa cao đẳng nghề nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Nhà trường thông báo thời gian và địa điểm thực hiện xét nghiệm covid, nhập ký túc xá và nộp tiền thi lại tốt nghiệp (đối với sinh viên thuộc diện thi lại tốt nghiệp).

  • Mẫu danh sách đăng ký ôn và thi tốt nghiệp hệ CĐN : tại đây
  • Thứ Ba, 10:25 11/01/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông

Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông

Thứ Ba, 09:46 28/03/2023
Tập huấn phân tích kết quả thi, kiểm tra

Tập huấn phân tích kết quả thi, kiểm tra

Thứ Ba, 07:36 25/10/2022
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi bô sung các ca thi trực tuyến từ 1/1/2022 đến 15/04/2022

Kế hoạch thi bô sung các ca thi trực tuyến từ 1/1/2022 đến 15/04/2022

Thứ Năm, 17:13 23/06/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Thứ Sáu, 15:30 22/10/2021
Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10:03 22/10/2021
Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (các học phần Ngoại ngữ)

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (các học phần Ngoại ngữ)

Thứ Ba, 15:46 19/10/2021
Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 2)

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 2)

Thứ Ba, 15:40 19/10/2021

Video giới thiệu