Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Nhằm nâng cao năng lực về công tác khảo thí cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong hai ngày 15&16/02/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra cho hơn 160 cán bộ, giảng viên của trường.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn về đánh giá ngườii học theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra cho hơn 160 cán bộ, giảng viên của trường

Dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác khảo thí trong giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường đã và đang đầu tư nhiều nguồn lực để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. TS. Bùi Thị Ngân nhấn mạnh: lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ, giảng viên trong việc kiểm tra đánh giá học viên, sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Cùng với sự thay đổi của xã hội, giáo dục cũng phải thay đổi để phục vụ người học tốt hơn. Những thay đổi lớn về văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị, môi trường và công nghệ, dẫn đến nhiều khía cạnh của giáo dục đào tạo cần được xem xét lại, trong đó có công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá. Công tác này được tiến hành dưới nhiều hình thức và phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Một trong những mục đích chính của việc người dạy tiến hành đánh giá quá trình học tập của người học là để thu được những thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy. Đánh giá cũng có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích khi người học được cung cấp những thông tin phản hồi về sự tiến bộ trong học tập để có thể đặt ra những mục tiêu học tập cao hơn.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Chuyên gia đến từ Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn tại lớp bồi dưỡng

Trong 02 ngày tập huấn, các học viên được nghe các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo thí đến từ Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn về đánh giá ngươi học theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra.

Lớp bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí được trao đổi 03 nội dung chính: (1) Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về đánh giá năng lực người học theo hướng tiếp cận nâng lực CĐR; (2)Thiết kế các công cụ đánh giá năng lực nhận thức, năng lực thực hiện và thái độ của người học; (3) Vận dụng lý thuyết khảo thí trong phân tích chất lượng câu hỏi và đề thi, tiền đề cho xây dựng ngân hàng câu hỏi. Các nội dung đưa ra phân tích và có minh chứng một cách cụ thể và khoa học. Các câu hỏi của học viên được giải đáp cặn kẽ, rõ ràng và sinh động.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí:

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

  • Thứ Hai, 14:22 18/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông

Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông

Thứ Ba, 09:46 28/03/2023
Tập huấn phân tích kết quả thi, kiểm tra

Tập huấn phân tích kết quả thi, kiểm tra

Thứ Ba, 07:36 25/10/2022
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi bô sung các ca thi trực tuyến từ 1/1/2022 đến 15/04/2022

Kế hoạch thi bô sung các ca thi trực tuyến từ 1/1/2022 đến 15/04/2022

Thứ Năm, 17:13 23/06/2022

Video giới thiệu