Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI, ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN

  • Tra cứu thông tin: Điểm thi, điểm tổng kết học phần
  • Cách tra cứu: Theo tài khoản sinh viên, thực hiện theo các bước:

+ Bước 1. Chọn menu “Theo dõi KQ học tập

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

+ Bước 2. Chọn menu “Kết quả thi

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

  • Thứ Ba, 13:28 19/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Trích lục quyết định số 721 - Về việc hướng dẫn người học thực hiện quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập

Trích lục quyết định số 721 - Về việc hướng dẫn người học thực hiện quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập

Thứ Hai, 18:14 03/06/2024

Hướng dẫn xem thông báo lịch đánh giá bổ sung

Thứ Sáu, 08:48 30/06/2023
Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Thứ Năm, 11:40 15/06/2023
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021
Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Thứ Sáu, 10:59 22/10/2021
Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:15 19/10/2021

Video giới thiệu