Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI, ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN

  • Tra cứu thông tin: Điểm thi, điểm tổng kết học phần
  • Cách tra cứu: Theo tài khoản sinh viên, thực hiện theo các bước:

+ Bước 1. Chọn menu “Theo dõi KQ học tập

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

+ Bước 2. Chọn menu “Kết quả thi

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

  • Thứ Ba, 13:28 19/10/2021

Tags: