Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Theo Quy chế thi, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Để thuận tiện trong quá trình phúc khảo cho thí sinh, dưới đây là hướng dẫn phúc khảo bài thi,

THỰC HIỆN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI

  • Mục đích: Sau khi kết quả thi được công bố, nếu thấy điểm thi không phản ánh đúng chất lượng bài làm của mình, sinh viên có thể thực hiện phúc tra bài thi.
  • Cách tra cứu: Theo tài khoản sinh viên, thực hiện theo các bước:

+ Bước 1.Chọn menu “Theo dõi KQ học tập

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm

+ Bước 2.Chọn menu “Nộp đơn phúc tra

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm

  • Vùng xanh sẽ hiển thị tất cả các môn được phúc khảo

+ Bước 3. Chọn học phần cần phúc khảo điểm thi

+ Bước 4. Thực hiện thao tác "Nộp đơn" bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng "Nộp đơn" phía dưới danh mục các học phần.

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm

  • Thứ Ba, 13:15 19/10/2021

Tags: