Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Trích lục quyết định số 721 - Về việc hướng dẫn người học thực hiện quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập

Trích lục quyết định số 721 - Về việc hướng dẫn người học thực hiện quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập

Thứ Hai, 18:14 03/06/2024
Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Thứ Năm, 11:40 15/06/2023
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021
Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Thứ Sáu, 10:59 22/10/2021
Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

Thứ Ba, 14:01 19/10/2021
Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:46 19/10/2021

Video giới thiệu