Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Tra cứu thông tin: Điểm thường xuyên, giữa kỳ, định kỳ, số tiết nghỉ, điều kiện dự thi kết thúc học phần

XEM KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

  • Cách tra cứu: Theo tài khoản sinh viên (https://sv.dhcnhn.vn), thực hiện theo các bước:

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập

Bước 1: Trong menu Click “Theo dõi KQ học tập”

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập

Bước 2: Click “Kết quả học tập”

  • - Vùng xanh là hiển thị các môn đã học và kết quả

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập

  • Thứ Ba, 13:46 19/10/2021

Tags: