Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̀ 𝑠𝑜𝑎́𝑡, đ𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛

►Khi sinh viên tham gia thi trực tuyến gặp các lỗi sau:

1. Không tìm thấy link zoom để tham gia thi

2. Có link zoom phòng thi nhưng không vào được

3. Bị out khỏi phòng thi và không thể tiếp tục tham gia thi (do mất internet, bị out quá 10',mất điện đột ngột...)

4. Máy vi tính, điện thoại bị hỏng trong quá trình tham gia thi (Mất mic, camera, ...)

5. Nộp bài không thành công lên hệ thống thi online

6. Không mở, đọc được đề thi

►Sinh viên cung cấp thông tin qua mẫu form: tại đây

  • Thứ Ba, 14:01 19/10/2021

Tags: