Phiếu cung cấp thông tin về lỗi gặp phải trong quá trình dự thi trực tuyến

𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̀ 𝑠𝑜𝑎́𝑡, đ𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛

►Khi sinh viên tham gia thi trực tuyến gặp các lỗi sau:

1. Không tìm thấy link zoom để tham gia thi

2. Có link zoom phòng thi nhưng không vào được

3. Bị out khỏi phòng thi và không thể tiếp tục tham gia thi (do mất internet, bị out quá 10',mất điện đột ngột...)

4. Máy vi tính, điện thoại bị hỏng trong quá trình tham gia thi (Mất mic, camera, ...)

5. Nộp bài không thành công lên hệ thống thi online

6. Không mở, đọc được đề thi

►Sinh viên cung cấp thông tin qua mẫu form: tại đây

  • Thứ Ba, 14:01 19/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thông báo số 207 - Về việc tăng cường triển khai hiệu quả các hoạt động tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thứ Tư, 14:04 15/11/2023
Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 1432 - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 11:30 06/11/2023
Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Kế hoạch thi bổ sung các ca thi trực tuyến thi trước 15/04/2022

Thứ Bảy, 19:20 02/07/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nghiệp khóa 19,20

Thứ Ba, 09:17 11/01/2022
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021

Các bài đã đăng

Hướng dẫn xem thông báo lịch đánh giá bổ sung

Thứ Sáu, 08:48 30/06/2023
Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Hướng dẫn sinh viên xem lại bài thi kết thúc học phần

Thứ Năm, 11:40 15/06/2023
Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi tham gia thi trực tuyến (cập nhật ngày 25-10-2021)

Thứ Ba, 10:23 26/10/2021
Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Hướng dẫn Scan bài thi khi tham gia thi trực tuyến

Thứ Sáu, 10:59 22/10/2021
Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Hướng dẫn xem kết quả đánh giá quá trình học tập trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:46 19/10/2021
Hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung

Hướng dẫn làm đơn xin thi bổ sung

Thứ Ba, 13:45 19/10/2021
Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:28 19/10/2021
Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Hướng dẫn thực hiện phúc khảo điểm trên Đại học điện tử

Thứ Ba, 13:15 19/10/2021

Video giới thiệu